Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA

Profesjonalne Biuro Opinii i Ekspertyz Sądowych z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie Dr inż. Przemysław Stawiarski, Stawiarski Management - jest niezależnym podmiotem, instytucją specjalistyczną, które dzięki dużemu doświadczeniu twórcy, rzeczoznawcy z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, a także wiedzy prawnej przygotowuje opinie i ekspertyzy dla potrzeb postępowań prowadzonych przez Sądy, Prokuratury, Policję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie i budownictwa.

Przemysław Stawiarski jest doktorem nauk technicznych, inżynierem budownictwa lądowego, rzeczoznawcą z zakresu budownictwa, starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, wykładowcą szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Uczestnik szkoleń i seminariów doskonalących wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznych i higicznych warunków pracy w budownictwie w tym: Przepisy bhp wynikające z Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych podczas wykonywania robót budowlanych obowiązujące uczestników procesu budowy; Przepisy bhp i higieny pracy w procesie budowy i utrzymania obiektów budowlanych wynikające z Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych.

Absolwent Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej w Lublinie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz University of Illinois at Urbana-Champaign (USA).

Wieloletni inżynier budownictwa lądowego, inspektor nadzoru inwestorskiego i inżynier kontraktu na budowach budynków mieszkalnych, obiektów kubaturowych i przemysłowych, rzeczoznawca do spraw budownictwa i materiałów budowlanych na teren całej Polski oraz starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy i wykładowca szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest opiniodawcą i autorem kilkuset opinii i ekspertyz budowlanych oraz sądowych, orzeczeń technicznych z zakresu budownictwa, prawidłowości prowadzenia robót budowlanych, stanu technicznego obiektów budowlanych, przyczyn katastrof budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie badania odpowiedzialności związanych z wypadkami.

Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki budownictwa i materiałów budowlanych. Uczestnik wielu kursów i szkoleń doskonalących zarówno umiejętności inżynierskie jak również zarządzanie procesami budowlanymi.